Anemia sierpowata

Anemia sierpowata to wrodzona dziedziczna niedokrwistość spowodowana specyficzną budową hemoglobiny – czerwone krwinki są zmutowane – przyjmują sierpowaty kształt (prawidłowo ukształtowana krwinka jest okrągła) – i osłabione. Choroba dotyczy praktycznie wyłącznie rasy czarnej, występuje głównie w środkowej i zachodniej Afryce. Dziedziczenie anemii sierpowatej Dziecko dziedziczy anemię w ¼ przypadków, gdy …